INICI HISTÒRIA NOTICIES ACTUACIONS VIDEOS PREMIS L' ESCOLA LA FESTA DISCOGRAFIA CONTACTAR

SUBVENCIONS ¿? …. ALMOINA
Per Paco Buigues Carrió.  Director de l’Escola de Música del Verger

Després de llegir l’article d’opinió de Maite Agulles Perelló sobre les subvencions, publicat a en la revista del mes de març, i de saber que les ajudes per a les escoles de música per aquest any  2007 van a disminuir en vora 30.000 euros,  m’agradaria opinar a mi també un poc sobre aquesta qüestió i del que pense que està fent-se amb les bandes de música i les seues escoles.
Accepte la teua crítica i les propostes de treballar per projectes, planificar, demostrar qui som davant de l’administració..., però no veig bé que unes de les primeres paraules que ens dediques siguen de reprovació del que estem fent , no són massa estimulants per a seguir endavant. Intentaré argumentar-ho en les següents linees.                                                                                  
 No eres nova en el món de les bandes ni les escoles de música i per aquest motiu m’ha  sorprés la teua idea de les subvencions. En primer lloc, perque no diferencies entre elles, jo crec que no podem valorar totes les ajudes de la mateixa manera. Jo les classificaria en dos tipus: unes destinades a subvencionar actes de les distintes bandes , millorar infrastructures o instrumental, etc i un segon tipus d’ajudes destinades a l’educació musical que impartim en les nostres Escoles de Música.
En segon lloc  perque estàs criticant la principal font de finançament que té la Federació que no és més que l’ajuda que reb dels seus federats ,  330 euros per banda que fan un total de 165.000 euros , aproximadament el 50% del pressupost federal. Tu comentes “ hem d’anar cap a un altre pensament, el d’elaborar projectes viables per sí mateixos i buscar el finançament d’altres maneres” , vol dir això que caldria buscar altres fonts de finançament per a la federació i així no dependre de la quota federal?
Respecte a les subvencions del primer tipus, efectivament, no  podem estar pendents d’elles per al nostre funcionament, serien ajudes destinades a premiar aquelles bandes que treballen pensant en créixer : participant en certàmens, millorant l’instrumental i els locals...  Un exemple d’aquestes subvencions seria la que comentes en el teu escrit sobre ajudes per a instruments i en la que l’any passat sols van participat un 30% de les bandes federades. Però saps que és el més greu al meu pensar? que el 70%  de les presentades s’ha quedat sense ajuda, MOLT TRIST! les dues coses haurien de preocupar a la Federació.
Envers a les ajudes destinades a les Escoles de Música opine que estem parlant d’un fet més seriós i greu. Portem anys les directives de les bandes i les escoles demostrant a la Conselleria que tenim elaborat un projecte i que aquest és vàlid com ho corroboren la gran quantitat d’escoles de música que cada any matriculen milers de xiquets i xiquetes de la nostra comunitat i contracten centenars de professors. I que rebem a canvi de cobrir el “grau elemental” que no aten la  Conselleria? ALMOINA. Una almoina que enguany es reduirà encara més , hi ha 6 escoles més i 30.000 euros menys.
No creu la Federació que l’administració no valora la nostra tasca docent i li resulta molt barat a la Conselleria tindre cobert el “grau elemental” a les nostres escoles?
Creus que podem planificar un curs acadèmic amb aquesta incertesa?
Creus que hem d'esponsoritzar les samarretes dels nostres alumnes per poder acabar el curs?
No creus que les bandes i els pares d’alumnes ja estan esponsoritzant prou?
Què fa la Federació davant aquesta situació?
Maite , elaborarem més projectes, tots els que calguen, però de vegades no és qüestió sols de projectes.